Бизнес сграда "Доверие"

      - техническа поддръжка

      - почистване

      - снегопочистване

      - охрана, видеонаблюдение и контрол на достъп

      - система за пожароизвестяване

      - озеленяване