Специалист на Property Development & Management Ltd. ще извърши напълно безплатно обстоен оглед на Вашия недвижим имот. След като се запознаем с желаните от клиента услуги и на база извършения оглед ще бъде изготвена строго индивидуална оферта, към която ще има препоръки и предложения за подобрения, предприемане на превантивни мерки и оптимизиране на текущи разходи.