Управление и грижа за Вашия личен недвижим имот

     ·     Фасилити мениджър отговарящ за вашия имот;

     ·     Организиране основни почиствания и доставка на всички необходими консумативи за дома;

     ·     Организиране на сигурността на Вашия имот;

     ·     Организиране на спешни ремонти, периодични освежавания и подобрения;

     ·     Представляване пред държавни и общински институции;