Фасилити и пропърти мениджмънт за жилищни, офис или търговски площи

     ·     Фасилити мениджър отговарящ за имота;

     ·     Организиране  ежедневно почистване и снегопочистване;

     ·     Организиране на охрана;

     ·     Монтиране на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп; Системи за пожароизвестяване и пожарогасене;

     ·     Организиране на Рецепция;

     ·     Създаване на база данни;

     ·     Техническа поддръжка на всички съоражения и спазване на здължителните препоръки за профилактика и инспекция.

     ·     Организация и контрол при извършване на ремонтни дейности;

     ·     Озеленяване и създаване на поливни системи;

     ·     Изготвяне и контрол за спазване на Правилник за вътрешния ред;

     ·     Поддръжка на климатични и вентилационни системи;

     ·     Създаване и поддръжка на зелени площи, поливни ситеми и мулчиране;

     ·     Борба с вредители