Фасилити и пропърти консултации за жилищни, офисни или търговски площи

      ·     Провеждане на общи събрания от професионален домоуправител;

     ·     Изготвяне на подробен Протокол след всяко ОСЕС и стриктно изпълнение на взетите решения ;

     ·     Представляване на собствениците пред общински и други държавни институции;

     ·     Адвокатски услуги;

     ·     Консултиране и посредничество при покупка, продажба, отдаване или наемане на недвижим имот;

     ·     Оптимизиране на разходи;

     ·     Организиране на охрана и видеонаблюдение.